MÜÜGI- JA KASUTUS-TINGIMUSED

ÜLDINE

Käesolevad Vana Vedur OÜ (edaspidi: Vana Vedur) piletite müügi- ja kasutustingimused (edaspidi: tingimused) kehtivad Vana Vedur piletite ostmisel kodulehelt https://www.vanavaksal.com  (edaspidi Koduleht).

Piletite müüja on Vana Vedur OÜ (edaspidi: müüja), aadress Lille 42, 80034 Pärnu, registrikood 16433103, e-posti aadress info@vanavaksal.com

Tingimustega reguleeritakse õigussuhteid, mis tekivad Vana Vedur ja Vana Vedur piletite ostja (edaspidi: Klient) vahel.

Käesolevate tingimustega, privaatsustingimustega ning kehtivate piletite hinnakirjaga on võimalik tutvuda Kodulehel.

Vana Veduril on õigus muuta tingimusi ilma ette teatamata avaldades uued tingimused Kodulehel. Uued tingimused ei mõjuta juba sõlmitud lepingute sisu. Kliendi ja Vana Vedur õigussuhtele kohaldatakse tellimuse esitamise ajal kehtinud tingimusi.

Pileti ostmisel kinnitab Klient, et on nõus käesolevate tingimustega ning kohustub neid täitma.

Tingimustele lisaks kohaldatakse ostu sooritamisele Eesti Vabariigi õigust ning Eesti Vabariigis kehtivaid õigusakte.

PILETITE OSTMINE

 • Kodulehelt piletite ostmise kasutamiseks peab Klient minema Vana Vedur Kodulehele https://www.vanavaksal.com ning järgima Kodulehel olevaid piletiostujuhiseid.
 • Piletite ostmise juhend Kliendile:
  • Klient valib välja ürituse, kuhu ta soovib minna, seejärel valib välja soovitud ürtituse (kuupäeva ja kellaaja) vajutades nupule „OSTA PILET“
  • Klient valib pileti tüübi ning piletite arvu ja vajutab nupule „OSTA PILET“
  • Pärast soovitud pileti tüübi ja arvu kinnitamist on Kliendil võimalik kontrollida valitud piletite infot, sisestada kinkepileti-, kinkekaardi- või kampaaniakood ning valida piletite tasumise makseviis. Piletite kättesaamiseks, tuleb Kliendil sisestada kehtiv e-posti aadress. Klient valib sobiva makseviisi tema poolt valitud Vana Vedur piletite eest tasumiseks vajutades nupule „VALI MAKSEVIIS“/“MAKSA“.
  • Enne maksekeskkonda suunamist palutakse Kliendil veenduda, et  valitud üritus, piletite kuupäev ja kellaaeg on õiged ning teavitatakse Klienti, et piletite eest maksmisega kaotab Klient õiguse lepingust taganeda.
  • Kliendile avaneb vaade eri makseviisidest, millest Klient valiku teeb. Makseviisile vajutades satub Klient valitud pakkuja maksekeskkonda.
  • Klient kinnitab tellimuse ja tasub kogu tellimuse eest valitud maksekeskkonnas.
  • Pärast maksekeskkonnas tasumist tuleb Kliendil vajutada nupule „TAGASI KAUPMEHE JUURDE“.
 • Tellimuse ja makse kättesaamise kohta saadab Vana Vedur Kliendile automaatse e-kirja Kliendi poolt edastatud e-posti aadressile koos arve ning ostetud piletitega.
 • Pilet on unikaalne ja piletiga on võimalik siseneda üritusele näidates QR-koodiga piletit Vana Vedur teenindajale.

TELLIMUSE HIND JA MAKSEVÕIMALUSED

 • Piletite hinnad on toodud eurodes ning sisaldavad käibemaksu.
 • Piletitele kehtivad ostu sooritamise hetkel hinnakirjas kuvatud hinnad. Juhul kui hind on ürituse ajaks muutunud, kehtib tellimuse vormistamise hetkel kehtinud hind. Oluline on, et Klient kontrolliks enne tasumist tellimuses kajastatud hindu.
 • Klient tasub piletite eest ettemaksuna täies ulatuses ostukeskkonnas näidatud viisidel:
  • Montonio universaalne pangalink
 • Pileti maksumusele võib lisanduda teenustasu vastavalt Kliendi ja panga- või krediitkaardi väljastaja või makselahenduse pakkuja vahelisele lepingule. 
 • Tasumine toimub väljaspool rakendust vastava pangalingi või makselahenduse pakkuja turvalises keskkonnas. Vana Veduril puudub ligipääs Kliendi panga ja (krediit)kaardi andmetele.

PILETITE VAHETAMINE

 • Vana Vedur ei osta pileteid tagasi ega tagasta raha ostetud piletite eest, v.a juhul, kui üritus jääb toimumata Vana Veduri poolt tingitud põhjustel. Vana Vedur tagastab ärajäänud ürituse piletite originaalse väärtuse.
 • Vana Veduril on õigus teha muudatusi kavas ning täielikult või osaliselt loobuda kinnitatud ja tasutud piletitel ürituse korraldamisest. Nimetatud juhtudel tagastatakse Kliendile täitmata tellimuse maksumus 60 päeva jooksul. Tagasimakse tehakse samale arvelduskontole, millelt piletite eest tasuti. 
 • Tellimuse täitmata jätmise juhuks on olukord, kus Vana Veduril ei ole võimalik läbi viia Kliendi poolt valitud üritust näiteks kui Vana Vedur peab sulgema ürituse toimumiskoha temast sõltumatutel põhjustel, toimub evakueerimine või ilmnevad tehnilised põhjused, mis on Vana Vedurist sõltumatud.

KLIENDI ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

 • Vana Vedur töötleb Kliendi poolt sisestatud isikuandmeid (e-posti aadress) eelkõige tellimuse täitmiseks.

VASTUTUS

 • Juhul, kui Vana Vedur oma kohustusi rikub, on Kliendil õigus nõuda kohustuse täitmist, keelduda oma võlgnetava kohustuse täitmisest, nõuda kahju hüvitamist, hinna alandamist, rahalise kohustuse täitmisega viivitamisel viivist või taganeda lepingust.
 • Vana Vedur ei vastuta Kliendi poolt esitatud ebakorrektsetest andmetest tekkiva kahju või mis tahes muude tagajärgede eest.
 • Küsimuste tekkimisel või kaebuste lahendamiseks palume pöörduda e-posti aadressil: vanavedurou@gmail.com või telefonil +372 505 7557 (E-R 9-17).

VAIDLUSTE LAHENDAMINE

 • Vana Vedur ja Kliendi vahel tekkivad vaidlused lahendavad pooled läbirääkimiste teel.
 • Kokkuleppe mittesaavutamisel on Kliendil õigus pöörduda ka Tarbijakaitseametisse (Endla 10A, 10122 Tallinn, www.ttja.ee) ja tarbijavaidluste komisjoni (Endla 10A, 10122 Tallinn, https://komisjon.ee/et) vaidluse kohtuväliseks lahendamiseks või Harju maakohtusse.
 • Lisaks on kõikidele klientidele avatud e-kauplejatega tekkinud kaebuste lahendamiseks Euroopa Liidu elektrooniline keskkond ODR-platvorm (Online Dispute Resolution ehk veebipõhine vaidluste lahendamine) aadressil http://ec.europa.eu/odr.

Käesolevate tingimustega nõustudes kinnitab Klient, et on tutvunud Vana Vedur Kodukorraga ning kohustub neid järgima.

Käesolevad tingimused kehtivad alates 04.04.2022.